Home Acute opvang jongeren Groningen

Acute opvang jongeren Groningen

Heb jij direct hulp nodig door een onveilige thuissituatie? We staan 24 uur per dag en 7 dagen per week voor jou klaar. Neem contact op met het Hoendiephuis voor jongeren via:

  1. Hoendiephuis (Wender): 06-53837864 (24/7 bereikbaar);
  2. Bereikbaarheidsdienst Beschermd Wonen (Elker) 06-20699639 (24/7 bereikbaar);
  3. Leger des Heils 088-0652288 (werkdagen) of 06-15318569 (avonden en weekenden).

Aanmelden of informatie opvragen voor hulp voor jongeren en jeugd is vrijblijvend en kost niets.

Wat is acute opvang

We zijn er voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar die acute hulp nodig hebben door een crisis thuis en zonder dat er hulpverlening betrokken is. Meestal is de crisis dat de jongere dakloos dreigt te worden. Jongeren krijgen een passend hulpverleningsaanbod, werken gericht aan hun toekomst, gaan het liefst terug naar een thuissituatie, naar school of aan het werk. Dit willen we bereiken door Spoedhulp in te zetten en onderdak te bieden. Het hulpaanbod is kortdurend met een maximale duur van 28 dagen. Daarna kijken we samen naar een passende vervolgplek of terugkeer naar een eigen veilige plek.

Samenwerking

Elker, Wender, Leger des Heils en WerkPro werken samen om zwerfjongeren met Acute Opvang sneller te kunnen opvangen. Hiermee wordt in Groningen gewerkt aan het landelijke doel ‘Geen zwerfjongeren meer op straat’. Met Acute Opvang leveren de organisaties maatwerk om dakloze jongeren van 18 tot 27 jaar te ondersteunen.

Elker, Wender en Leger des Heils richten zich vooral op de opvang en de daarna in te zetten hulp. WerkPro biedt dagbesteding en als nodig onderdak.

18 en dan?

Wil je meer informatie over zaken die je zelf moet regelen vanaf 18 jaar? Bekijk de Kwikstart app of de website.