Home Cliëntenraad

Cliëntenraad

Bij Wender denken ook cliënten mee over hoe onze zorg en ondersteuning steeds een beetje beter kan. Daarom hebben we een cliëntenraad. De cliëntenraad is op twee niveaus actief: in de regiegroep en op lokaal niveau.

De regiegroep is een centrale groep cliëntenraadsleden. Deze groep voert gesprekken met de directie en bestuur, stuurt de leden op de locaties aan en formuleert adviezen. De lokale cliëntenraadsleden zijn actief op onze locaties. Soms wonen zij daar zelf, maar dat hoeft niet altijd. Zij wonen de bewonersvergaderingen bij en vertegenwoordigen de bewoners van de locatie. Daarnaast houden ze nauw contact met de locatiemanager en wonen ze ook eens in de twee maanden het cliëntenraadsoverleg van de provincie bij.

Regelmatig overleg met bestuur en directie

De cliëntenraad voert regelmatig overleg met het bestuur, de directie en het management. De onderwerpen en voorstellen die vanuit de lokale cliëntenraadsleden komen, worden hier besproken, net als overkoepelende thema’s. De regiegroep van de cliëntenraad is tevens aanspreekpunt voor het bestuur, directie en het management.

Verbinding met Raad van Medezeggenschap

Samen sta je sterker, vooral als het gaat om medezeggenschap. Daarom is er veel verbinding tussen de Raad van Medezeggenschap (RvM) en de cliëntenraad. De Raad van Medezeggenschap regelt de medezeggenschap van onze medewerkers. Soms komen standpunten en onderwerpen van beide raden overeen, en soms verschillen deze van elkaar. Door goed met elkaar in gesprek te gaan kunnen de raden elkaar versterken.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Met de cliëntenraad voldoet Wender aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Cliënten hebben recht op inspraak en medezeggenschap. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten. De raad heeft verschillende rechten. Zoals recht op informatie, recht van instemming en adviesrecht.

Wil je meer weten over de tevredenheid van onze cliënten? Lees meer via cliënttevredenheid.