Home Forensisch Wonen Oldegalileën

Forensisch Wonen Oldegalileën

Rust, structuur en begeleiding. Bij Oldegalileën in Leeuwarden helpt Wender jou om weer een stabiel leven op te bouwen. In deze woonvoorziening kunnen 24 mensen wonen. Er is dag en nacht begeleiding aanwezig.

Voor wie?

Forensisch Wonen is speciaal voor mensen die (eventueel na detentie) zorg en ondersteuning opgelegd hebben gekregen van de rechter. Wender helpt mensen die kwetsbaar zijn door psychiatrische problemen, een verslaving of een licht verstandelijke beperking. We proberen te voorkomen dat je niet (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie. Daarom is er ook altijd iemand aanwezig bij wie je terecht kunt. Forensisch wonen is een soort beschermd wonen.

Forensisch Wonen kan ook in een van onze sociaal pensions en in De Marene.

Waaruit bestaat de hulp?

Samen proberen we een veilige plek in de maatschappij te vinden en kijken we hoe jij weer zelfstandig kunt wonen. Je krijgt een eigen begeleider met wie jij een actieplan maakt. Daarin staat welke hulp, zorg en ondersteuning nodig zijn.

We helpen onder andere bij:

  • geldzaken en administratie
  • huishouden en boodschappen
  • persoonlijke verzorging
  • sociale contacten
  • maken en bewaken van afspraken
  • de weg vinden naar andere hulpverleners en instanties

Bij Wender werken we met de methodiek Krachtwerk. Daarbij ligt de focus op jouw krachten en talenten. Als het mogelijk is, kijken we ook naar dagbesteding. Overdag lekker bezig zijn, geeft ritme en structuur en versterkt jouw vaardigheden. Samen zoeken we naar een geschikte werk- of dagbestedingsplek, zoals De Loods.

Hoe woon je?

Je hebt een eigen zit-/slaapkamer met keukenblok, douche en toilet. Je kunt gebruik maken van de was- en droogruimtes.

Aanmelden

Verwijzing loopt via de reclassering. Via ons aanmeldformulier kun je meer informatie krijgen.

Kosten

Afhankelijk van jouw situatie en inkomen zijn er kosten voor verblijf en begeleiding. Tijdens jouw aanmelding of intake kunnen we hier meer over vertellen.

Adres:

Oldegalileën 223 t/m 269
8922 AD Leeuwarden
Telefoon: 088 – 066 34 00 (via de Algemene Opvang)