Home Wonen Hoogezand

Wonen Hoogezand

Wonen Hoogezand is een woonvoorziening voor 24 mensen die er door problemen niet in slagen zelfstandig te wonen. Vaak spelen er meerdere problemen: dakloosheid, schulden, psychiatrische en/of psychosociale problemen. Eventueel in combinatie met een verslaving.

Voor wie is Wonen Hoogezand?

Wender kan je hier onderdak bieden als je:

  • 23 jaar of ouder bent
  • behoefte hebt aan een omgeving die rust, veiligheid en structuur biedt, vanwege (licht) psychiatrische en/of andere (psychosociale) problemen
  • een Wmo-indicatie/beschikking beschermd wonen hebt
  • Wlz of justitiegelden hebt of kunt krijgen (daar helpen wij jou bij)
  • een verblijfsstatus hebt

Waaruit bestaat de hulp?

Binnen Wonen Hoogezand staan rust en structuur voorop. Er is begeleiding bij het wonen en alledaagse zaken, zoals het huishouden, koken en de post. Hierbij geldt: wat je zelf kunt, doe je zelf. Er wordt actief gewerkt aan dagbesteding. Wil je doorstromen naar een eigen (huur)woning? Dan werken we daarnaartoe. Mocht dat niet lukken, dan kun je ook voor langere tijd of blijvend bij ons wonen.

Je krijgt begeleiding via de methodiek Krachtwerk. Samen met jouw begeleider bespreek je wat je goed kunt: wat jouw krachten en talenten zijn. We maken een actieplan en leggen daarin duidelijk vast wat je zelf doet en waar anderen bij kunnen helpen. Familie, vrienden of kennissen bijvoorbeeld, maar ook instanties als woningcorporaties, gemeente, GGZ, verslavingszorg, etc. Ook staat in dit plan hoe jij stap voor stap jouw doelen kunt halen.

Hoe woon je?

Er zijn 21 zit-/slaapkamers. Je krijgt een gedeeltelijk gemeubileerde zit-/slaapkamer met keukenblok of een aanleunwoning als je redelijk zelfstandig bent. Je hebt een gezamenlijke huiskamer, keuken en was- en droogruimte.

Afspraken

Om prettig samen te leven, zijn er een aantal afspraken. Respect voor elkaar vinden we heel belangrijk! Geweld, agressie en overlast – in welke vorm dan ook – zijn niet toegestaan. We rekenen er ook op dat je actief meewerkt om de woning en het erf netjes en schoon te houden. Alcohol- en drugsgebruik mag alleen op de eigen kamer. Middelengebruik mag niet leiden tot overlast en/of de voortgang van begeleiding belemmeren.

Aanmelden

Je kunt je 24 uur per dag, 7 dagen per week aanmelden bij Wonen Hoogezand. Ga hiervoor naar het aanmeldformulier.

Kosten

Afhankelijk van jouw situatie en inkomen zijn er kosten voor verblijf en begeleiding. Tijdens jouw aanmelding of intake kunnen we hier meer over vertellen.

Adres:

Mansholtstraat 1-A
9602 SB Hoogezand
Tel. 088 – 066 39 00