Home Wonen Hoogezand

Wonen Hoogezand

Wonen Hoogezand is een woonvoorziening voor 24 mensen die er door problemen niet in slagen zelfstandig te wonen. Vaak spelen er meerdere problemen: dakloosheid, schulden, psychiatrische en/of psychosociale problemen. Eventueel in combinatie met een verslaving.

Voor wie

Wender kan je hier onderdak bieden als je:

  • 23 jaar of ouder bent
  • behoefte hebt aan een omgeving die rust, veiligheid en structuur biedt, vanwege (licht) psychiatrische en/of andere (psychosociale) problemen
  • een Wmo-indicatie/beschikking beschermd wonen hebt
  • Wlz of justitiegelden hebt of kunt krijgen (daar helpen wij jou bij)
  • een verblijfsstatus hebt

De hulp

Binnen Wonen Hoogezand staan rust en structuur voorop. Er is begeleiding bij het wonen en alledaagse zaken, zoals het huishouden, koken en de post. Hierbij geldt: wat je zelf kunt, doe je zelf. Er wordt actief gewerkt aan dagbesteding. Wil je doorstromen naar een eigen (huur)woning? Dan werken we daarnaartoe. Mocht dat niet lukken, dan kun je ook voor langere tijd of blijvend bij ons wonen.

Je krijgt begeleiding via de methodiek Krachtwerk. Samen met jouw begeleider bespreek je wat je goed kunt: wat jouw krachten en talenten zijn. We maken een actieplan en leggen daarin duidelijk vast wat je zelf doet en waar anderen bij kunnen helpen. Familie, vrienden of kennissen bijvoorbeeld, maar ook instanties als woningcorporaties, gemeente, GGZ, verslavingszorg, etc. Ook staat in dit plan hoe jij stap voor stap jouw doelen kunt halen.

Zo woon je

Er zijn 21 zit-/slaapkamers. Je krijgt een gedeeltelijk gemeubileerde zit-/slaapkamer met keukenblok of een aanleunwoning als je redelijk zelfstandig bent. Je hebt een gezamenlijke huiskamer, keuken en was- en droogruimte.

Aanmelden

Aanmelden bij Wonen Hoogezand kan tijdens kantooruren telefonisch (088 066 3999) of via het aanmeldformulier. Heb je je gegevens achtergelaten, dan nemen we de eerstvolgende werkdag contact met je op.

Kosten

Afhankelijk van jouw situatie en inkomen zijn er kosten voor verblijf en begeleiding. Tijdens jouw aanmelding of intake kunnen we hier meer over vertellen.

Adres

Mansholtstraat 1-A
9602 SB Hoogezand
Tel. 088 – 066 39 00