Home Nieuws Nachtopvang Groningen is 24-uursopvang geworden

Nachtopvang Groningen is 24-uursopvang geworden

Mede door invloed van corona is de nachtopvang van Wender in Groningen getransformeerd tot een 24-uurs-opvang. Voorheen kwamen cliënten in de avonduren binnen en verlieten de opvang weer in de ochtend. In de nieuwe setting kunnen cliënten 24 uur per dag binnen blijven. De cliënten kunnen hierdoor meer tot rust komen. Dit heeft geleid tot minder incidenten. Om dit te kunnen realiseren is de capaciteit van de opvang wel verlaagd. Voorheen waren er geen grenzen wat betreft capaciteit, nu kunnen maximaal 18 cliënten gebruik maken van de opvang. De 24-uursopvang kent 11 eenpersoonskamers en 7 bedden op een slaapzaal. In de wintermaanden wordt apart van de 24-uursopvang winternoodopvang aangeboden. De afgelopen winter werd dit gerealiseerd op een boot.

Verblijf in de 24-uursopvang van Wender in Groningen is gericht op herstel. Dit betekent dat we verwachten dat cliënten zich inspannen om stappen vooruit te zetten. Bij voorkeur in nauwe afstemming en samenwerking met ketenpartners. In de provincie Groningen heeft Wender de verschillende maatschappelijk opvangvoorzieningen opgedeeld op basis van de mate van zelfredzaamheid van de cliënt. De 24-uursopvang is bedoeld voor cliënten met de laagste zelfredzaamheid. De inzet is dat verblijf in de opvang zo kort mogelijk is.