Home Voor verwijzers Wat biedt Wender?

Wat biedt Wender?

In Friesland, Groningen en Drenthe biedt Wender hulp en ondersteuning aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Vaak met complexe en meervoudige problematiek. Maar ook mensen die hun thuis kwijtraken door huiselijk geweld.

Met onze hulp proberen we mensen krachtiger te maken, zodat ze een positieve wending aan hun leven kunnen geven en die omslag ook volhouden. We helpen ze om:

  • weer te durven dromen
  • de draad weer op te pakken
  • de touwtjes weer zelf in handen te nemen

Binnen onze hulp en ondersteuning onderscheiden we 4 productgroepen:

1. Hulp bij (dreigende) dakloosheid

In alle 3 provincies bieden we verschillende opvang- en woonvoorzieningen voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden. Dit varieert van nachtopvang tot thuisondersteuning. Bekijk hier hoe Wender helpt bij dakloosheid.

2. Hulp bij (dreigend) huiselijk geweld

Voor vrouwen en kinderen die niet meer thuis kunnen wonen door huiselijk geweld hebben we opvangvoorzieningen in Groningen en Emmen met begeleiding en behandeling.
Met luisteren, veilig onderdak, rust en structuur helpen we cliënten om de draad weer op te pakken. Lees hier hoe we helpen na ervaringen met huiselijk geweld.

3. Hulp voor jongeren en jeugd

Een goede start in het leven is ongelooflijk belangrijk. Voor jongeren en jeugd bij wie dit niet vanzelfsprekend is, biedt Wender verschillende begeleidingsvormen en opvanglocaties om zo te werken aan een stabiele toekomst. Lees hier hoe we jongeren helpen.

4. Wonen en werken

Een fijn thuis en een bijdrage leveren aan de samenleving. Volgens ons zijn dit belangrijke voorwaarden voor geluk. Daarom stopt onze begeleiding niet bij wonen alleen. Wender kijkt verder. Is een reguliere baan mogelijk? Of dagbesteding? Bekijk hier hoe we wonen en werken combineren.

Grote diversiteit in opvang en begeleiding

Binnen deze 4 productgroepen bieden we verschillende vormen van hulp aan. Denk aan ambulante begeleiding, interventiewerk of dagbesteding en werk. Maar ook bijzondere projecten als: Kamers met Kansen of Proefwonen.

Locaties Wender

Bekijk alle locaties en de bijbehorende hulpvormen van Wender hier:

‘Een eigen huis met begeleiding in Oosterwolde, dat wil ik graag’
Familie

Op zijn zestiende verloor Jurjen binnen twee maanden zijn beide ouders. Hij…

Lees de ervaring
Marinus bikkel
‘Weer ’ns te vissen, dat zou mooi wezen’
BIKKEL

Ooit was metselen z’n lust en zijn leven. Maar na een zwaar…

Lees de ervaring
Ida (dapper)
‘Ik hoef mij niet meer te verstoppen’
DAPPER

Ida werd jarenlang mishandeld en vernederd door haar verslaafde ex. Ze wilde…

Lees de ervaring
Gea (eigen)
‘Straattheater op het Alexanderplatz: dat was een mooi avontuur’
EIGEN

Een nachtvlinder, dat was Gea zeker. Concerten bezoeken, dansen, de kroegen in.…

Lees de ervaring
Altaib (kalm)
‘Ooit wil ik een vader voor mijn dochtertje kunnen zijn’
KALM

Tot zijn zestiende was Altaib (25) een vrolijke positieve jongen. Totdat hij…

Lees de ervaring
Ali (lief)
‘Oma zei altijd: je moet wél gezond blijven eten’
LIEF

Als jongeman verhuisde Ali (52) van Curaçao naar Nederland. Een sterke vent,…

Lees de ervaring
jongen
“Als jij iets ergs meemaakt en je zit daar heel erg mee, moet je dat niet in je hoofd laten maar het eruit praten en eruit huilen.”

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling 2020 zijn verschillende kinderen die verblijven in…

Lees de ervaring
“Het is helemaal niet erg als je in zo’n situatie zit. Ik snap dat je daarover verdrietig bent.”

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling 2020 zijn verschillende kinderen die verblijven in…

Lees de ervaring
“Ik was er klaar mee”

“Op een dag waren de jarenlange emotionele kwellingen en het lichamelijk en…

Lees de ervaring
weggaan
“Ik durfde niet weg te gaan”

“Ik ben vijf jaar mishandeld geweest door mijn ex-partner. Zowel fysiek als…

Lees de ervaring

Meer weten over hoe wij werken?

Bekijk hier onze methodieken en werkwijze.