Home ANBI-informatie

ANBI-informatie

Wender is de naam waarmee Stichting Zienn en Stichting Het Kopland naar buiten treedt. Beide stichtingen en de Vrienden van Wender zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Daardoor komen donaties en giften bijna volledig ten goede aan onze diensten, zoals crisisopvang, beschermd wonen, vrouwenopvang en begeleiding van daklozen.

Voordelen van een ANBI

  • Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Wender hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen.
  • Doen we zelf schenkingen in het algemeen belang? Dan betaalt de ontvanger geen schenkbelasting.

Wil je een schenking of donatie doen?

Jouw donatie wordt goed besteed. We helpen kwetsbare mensen. Mensen zonder eigen plek, die te maken hebben met dakloosheid, verslaving, psychische problemen, schulden en/of huiselijk geweld. Voor deze mensen is het lastig hun leven op orde te houden.

Met jouw gift helpt Wender hen verder. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en ontvangen subsidies van de overheid. Extra donaties zijn zeer welkom! Zo kunnen we onze cliënten bijvoorbeeld met leuke activiteiten verrassen. Dan voelt het leven net wat lichter. Lees hoe je ons werk kunt steunen.

ANBI-gegevens

Klik op de Stichtingnaam om de publicatieplicht te raadplegen.

Met jouw gift helpt Wender kwetsbare mensen.