Home Voor verwijzers Hoe werkt Wender?

Hoe werkt Wender?

Moedig zijn. Sterk worden. Lef tonen. De huidige samenleving vraagt een grote zelfredzaamheid van mensen. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Sommige mensen hebben daar hulp bij nodig. Dan is Wender een flinke steun in de rug. 

We helpen cliënten zoveel mogelijk om de regie over het eigen leven weer op te pakken en vast te houden. Het sterker maken van mensen is de stuwende kracht achter onze hulp. Op die manier kunnen zij het op de lange termijn zelf doen. Uiteraard is zelfstandigheid niet altijd mogelijk, dan bieden we cliënten een veilige en fijne plek om te leven en te wonen.

Onze methodieken

We werken met de volgende methodes om mensen sterker te maken:

1. Krachtwerk

Voor een goede ondersteuning en begeleiding van cliënten gebruiken we – zowel in de Vrouwenopvang als in de verschillende Maatschappelijke Opvanglocaties – de methodiek Krachtwerk. Krachtwerk gaat uit van de eigen krachten en talenten van cliënten. We helpen hen om dit zelf te ontdekken en zo vorm te geven aan de begeleiding. De begeleider is er vooral om de cliënt te ondersteunen.

2. Veerkracht

Voor kinderen die tijdelijk in de Vrouwenopvang wonen, gebruiken we de methodiek Veerkracht. Veerkracht is speciaal ontworpen voor kinderen die uit huiselijk geweldsituaties komen en richt zich met name op het verwerken van trauma’s. Voor kinderen die nog thuis wonen en worstelen met spanningen of stress, hebben we een ambulante vorm: Veerkracht aan Huis. 

3. Motiverende Gespreksvoering

Hoe ontdek je waar iemands krachten liggen? Hoe motiveer je mensen om hun doelen te bereiken? Motiverende Gespreksvoering helpt hierbij. Daarom is dit de stijl die onze begeleiders gebruiken in hun werk bij Wender.

4. Systeemgericht werken

Ouders, partners, kinderen, andere familieleden, maar ook buren en vrienden kunnen deel uitmaken van het systeem om cliënten heen. Wender werkt zoveel mogelijk met inzet van dit netwerk. Ons uitgangspunt is dat iedereen anderen nodig heeft en dat mensen elkaar én zichzelf zo kunnen helpen.

Samenwerkingen

Dit netwerk geldt niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor onszelf. Daarom werken wij intensief samen met andere organisaties. Wanneer we onze krachten bundelen als organisaties, is de uitkomst – voor de maatschappij als geheel – vaak nog mooier.

We werken samen met o.a.:

Wender is lid van Valente, de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang. Daarnaast maakt Wender deel uit van verschillende ketens. Denk aan: de aanpak van huiselijk geweld in de provincie Groningen, Maatschappelijke Opvang Groningen en Drenthe en begeleiding zwerfjongeren in Groningen.

Iemand verwijzen of aanmelden?

Wilt u iemand verwijzen of aanmelden? Of heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan contact met ons op of stuur een e-mail naar info@wender.nl.