Home Wij zijn Wender Kwaliteit Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon

Woon je via de Wlz (de Wet langdurige zorg) met begeleiding bij Wender? Dan is het goed te weten dat je een beroep kunt doen op een cliëntvertrouwenspersoon. In het kort is dit de CVP. De CVP helpt je als je ontevreden bent over de begeleiding van Wender.

Wanneer kun je de CVP inschakelen?

Je kunt de CVP inschakelen als je ontevreden bent. Bijvoorbeeld als je: bent en klachten hebt, bijvoorbeeld:

  • klachten hebt over de woon- en leefomstandigheden;
  • klachten over de kwaliteit van de geboden Wlz-zorg;
  • problemen hebt met de begeleiding.

Wat kan de CVP voor je doen?

De CVP is er voor jou en als jij een klacht, probleem of lastige vraag voor Wender hebt en daar hulp bij kan gebruiken. De CVP kan:

  • goed naar je luisteren;
  • je informatie geven;
  • je helpen vragen, problemen of klachten bespreekbaar te maken bij Wender
  • je helpen helderheid te krijgen bij vragen, problemen of klachten
  • jou ondersteunen bij het vinden van een oplossing.

De CVP weet goed wat organisaties die Wlz-zorg bieden vanuit de wet moeten leveren.
Dat betekent dat de CVP goed kan beoordelen of het op de locatie waar jij woont, wel goed geregeld is.
De CVP bezoekt Wlz-locaties regelmatig en houdt op die manier ook zelf in de gaten of het goed geregeld is.

Hoe vind je de CVP?

De organisatie Quasir weet wie de CVP is die jou kan helpen bij onvrede en klachten over de Wlz-zorg van Wender.
Het Zorgkantoor in de provincie is de partij die jouw Wlz-zorg financiert. De zorgkantoren in Friesland, Groningen Drenthe werken samen met Quasir.

Je kunt Quasir bellen of mailen als je een CVP wilt inschakelen. Of bezoek de website van Quasir. Ook een familielid van je of misschien je wettelijk vertegenwoordiger kan namens jou de CVP inschakelen.

Klachtenprocedure Wender

Het is goed om te weten dat Wender een klachtenprocedure heeft en een klachtenfunctionaris die jou bij problemen kan helpen. Deze functionaris werkt voor alle cliënten van Wender. Dus ook voor de cliënten die zorg van ons krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
De CVP van Quasir is er voor de cliënten die bij ons zorg vanuit de Wlz krijgen. De CVP kan je helpen als je een klacht over Wender hebt.

Ons nummer 088 066 3000 is beperkt bereikbaar. We zijn ook bereikbaar via 0591 64 82 61.