Home Steun jij Wender?

Steun jij Wender?

Wender helpt kwetsbaren. Donaties en financiële steun uit de samenleving kunnen we daarbij goed gebruiken. Extra steun is belangrijk, want niet alle projecten en initiatieven worden gedekt door subsidies en overheidsbijdragen. Help je ons een handje? Fijn!

Wender is een stichting zonder winstoogmerk. Wij ontvangen geld van de overheid in de vorm van subsidies. Dit geld gebruiken we voor de opvang en ondersteuning van onze cliënten. Met jouw steun kunnen wij onze ondersteuning uitbreiden. Denk aan: creatief aan de slag gaan met elkaar, muziek in huis halen of een verjaardagscadeautje geven. Dit zijn waardevolle extra’s die het leven in de opvang nét wat lichter maken. Het geeft cliënten de mogelijkheid om even hun problemen te vergeten.

Hoe kun je doneren?

Doneren kan via deze pagina. Je kunt zelf het bedrag bepalen.

Tip: een eenmalige gift kun je soms gedeeltelijk aftrekken van jouw belastbaar inkomen. Bekijk hiervoor de website van de Belastingdienst.

Naast een financiële bijdrage kun je ook een actie, kennis, diensten of producten doneren. Neem hierover contact op met onze fondsenwerver Cecielle Keizer. Zij kan jouw idee koppelen aan een project of locatie binnen Wender. Je kunt Cecielle bereiken via de mail: c.keizer@wender.nl of telefonisch: 06 – 23 07 85 97.

Bekijk de mooie projecten die Cecielle eerder organiseerde.

Fiscale voordelen bij periodieke gift

Wil je regelmatig een bedrag schenken? Dan heb je fiscale voordelen. Een periodieke gift kun je aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit geldt als je minimaal vijf jaar elk jaar een vast bedrag schenkt en dit vastlegt in een overeenkomst. Sinds 1 januari 2014 kun je een periodieke gift kosteloos vastleggen in een overeenkomst. Er geldt geen minimum- of maximumbedrag voor een jaarlijkse periodieke schenking. Wel moet het bedrag ieder jaar hetzelfde zijn.

Nalatenschap

Overweeg je om Wender in je testament op te nemen als goed doel? Dergelijke schenkingen zijn vrij van erfbelasting. Het geld komt dus volledig ten goede aan onze organisatie. Wij gebruiken donaties waar dit het meest nodig is. Je kunt er ook voor kiezen om jouw schenking in te zetten voor een specifieke locatie of groep mensen. Zo is bijvoorbeeld ook het Beekhuisfonds ontstaan.

Het Beekhuisfonds

Het Beekhuisfonds richt zich op de verbetering van het sociale en maatschappelijk perspectief van kwetsbare jongeren. Jongeren die bijvoorbeeld tussen wal en schip vallen bij het krijgen van studiefinanciering of uitkeringen. Begeleiders van Wender kunnen voor deze jongeren een aanvraag indienen bij het Beekhuisfonds.

Dit fonds is vanuit de nalatenschap van de heer Beekhuis ontstaan en wordt beheerd door Wender. U kunt als bedrijf of particulier specifiek aan dit fonds doneren. Het fonds stimuleert jongeren om hun talenten te ontwikkelen en (weer) een vaste plaats in de samenleving te krijgen.

Mogelijkheden voor bedrijven

Bedrijven kunnen op verschillende manieren helpen. Zo kun je een bijdrage in natura leveren; met diensten of producten. Maar ook kennis is van harte welkom! Medewerkers kunnen bijvoorbeeld als deskundigen helpen bij een specifiek project.

Neem voor meer informatie contact op met onze fondsenwerver Cecielle Keizer, via c.keizer@wender.nl of 06 – 23 07 85 97. Zij kan jullie idee koppelen aan een project of locatie binnen Wender. Overleg gerust met haar over de mogelijkheden.

Je kunt er ook voor kiezen om een financiële bijdrage te leveren. Hiermee kan jouw bedrijf dan bijvoorbeeld een speciaal evenement of project (mede) mogelijk maken. Je kunt een bedrag naar keuze overmaken via rekeningnummer: NL69 RABO 0173 9929 51, t.a.v. Stichting Wender te Leeuwarden. Of gebruik het formulier op deze pagina.

Jouw donatie: wel besteed!

Wender is een ANBI-instelling. Dit betekent dat giften in veel gevallen aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook de website van de Belastingdienst. Ons fiscaal nummer (RSIN) is: 85 23 17 955. Meer informatie over activiteiten, inkomsten en uitgaven? Bekijk onze jaarrekening.

Meer weten of vragen?

Heb je een specifieke vraag? Neem dan gerust contact op met Cecielle Keizer, via c.keizer@wender.nl of 06 – 23 07 85 97.