Home Werkwijze Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering

Hoe ontdek je met iemand wat zijn/haar krachten en talenten zijn? Hoe motiveer je mensen om hun doelen te bereiken? Hoe krijg je mensen in beweging? Wender doet dat via ‘Motiverende Gespreksvoering’. Deze gespreksstijl past heel goed bij mensen die gedragsverandering moeilijk vinden.

Met deze gesprekstechniek verleid je mensen als het ware tot gedragsverandering. Het is daarmee een uitstekende manier om onze begeleidingsmethodiek Krachtwerk uit te voeren. Via deze methode ontdekken mensen waar hun krachten en talenten liggen. We stimuleren ze om die punten positief te benutten, om zo hun leven weer op de rit te krijgen.

Wat is Motiverende Gespreksvoering?

Met Motiverende Gespreksvoering helpen we tegenstrijdige gevoelens van cliënten te verwoorden, door:

  • te luisteren;
  • de juiste (open) vragen te stellen;
  • de juiste woordkeus te gebruiken;
  • ze persoonlijk en direct aan te spreken.

Zo helpen we mensen om hun eigen wensen helder te krijgen en hun drijfveren te ontdekken. Heel belangrijk hierbij: vanuit eigen motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel zet iemand sneller stappen tot verandering. Deze methodiek helpt dus bij de uitvoering van Krachtwerk.

Kansen zien

Krachtwerk en Motiverende Gespreksvoering gaan beide uit van kansen en oplossingen; niet van problemen. Krachtgericht werken noemen we dit. Je hebt de meeste kans van slagen als je dit in de gehele organisatie doorvoert. Dat wil zeggen: in de begeleiding, in de omgang met collega’s, de medezeggenschap en als werkgever. Daar werken we heel hard aan!