Home Werkwijze Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen

Soms is het lastig om te praten over bepaalde situaties. Daarom betrekt Wender – naast professionele hulpverleners – ook ervaringsdeskundigen in het herstelproces. Praten met iemand met een vergelijkbare ervaring, die weet hoe het voelt, is fijn.

Ervaringsdeskundigen spreken vanuit hun eigen beleving met mensen die wij begeleiden. De kennis van een ervaringsdeskundige kan ook heel goed worden ingezet bij:

  • het evalueren en formuleren van (nieuw) beleid
  • het geven van voorlichting binnen en buiten de organisatie
  • moeilijk oplosbare situaties

Inzet

Iedere locatie geeft een eigen invulling aan ervaringsdeskundigheid. Dit is passend bij de specifieke behoefte van de locatie en de cliënten. Zij werken met een ervaringsdeskundige, een stagiaire, medewerkers met ervaring, een vrijwilliger of een combinatie hiervan.

Fries Platform Ervaringsdeskundigheid

Om de kennis van ervaringsdeskundigen te bundelen en deze beter te benutten, heeft Wender samen met onderstaande organisaties het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid opgericht:

Dit platform stemt de vraag naar en het aanbod van ervaringsdeskundigen op elkaar af. Ook is er veel aandacht voor training en begeleiding. Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid kan gemeenten ondersteunen door ze in contact te brengen met de juiste ervaringsdeskundige.