Home Werkwijze

Zo werken wij

Bij Wender geloven we in onze cliënten − in hun kracht, talenten en mogelijkheden. Zo werkt onze hulpverlening ook. We denken buiten bestaande systemen en kaders en werken juist vanuit de cliënt.

Wender biedt opvang, wonen, begeleiding en ondersteuning. We zijn thuis in Friesland, Groningen en Drenthe.

Krachtwerk

Met onze begeleidingsmethodiek Krachtwerk (her)ontdekken mensen hun talenten. Wij stimuleren ze die talenten in te zetten bij de realisatie van het leven dat ze graag willen. Daarbij maken we ook gebruik van het netwerk rondom cliënten.

De Veerkracht methodiek is speciaal voor kinderen en tieners die in de opvang verblijven. Zij hebben vaak veel meegemaakt. Veerkracht richt zich op het omgaan met moeilijke situaties en helpt kinderen zich weer beter te voelen.

Voor medewerkers

Krachtgericht werken vind je ook terug in de relatie met onze medewerkers. Zo is er medezeggenschap op alle niveaus. Iedereen denkt, praat en besluit mee. We werken resultaatverantwoordelijk − dat betekent dat medewerkers binnen de kaders ruimte krijgen (én pakken) om hun werk naar eigen inzicht te doen.

Naar cliënten, maar ook als collega’s onderling, gebruiken we de gespreksstijl Motiverende Gespreksvoering. We luisteren, stellen open vragen, denken na over de juiste woordkeus en spreken mensen direct aan. Daarmee ontdekken mensen hun eigen drijfveren, wensen, verantwoordelijkheden en raken ze vanuit zichzelf gemotiveerd om te veranderen.