Home Vrouwenopvang

Vrouwenopvang

Als het thuis niet langer veilig is, kun je terecht in onze Vrouwenopvang. We hebben een opvanghuis in Groningen en Drenthe. In de opvang kun jij – op een compleet ingerichte plek – tot rust komen. Alleen of met eventuele kinderen.

Aanmelden vrouwenopvang

Je kan in ons opvanghuis verblijven via een verwijzing van een betrokken instantie, zoals maatschappelijk werk, de politie of Veilig Thuis. Maar je kunt jezelf ook aanmelden.

Een plan voor de toekomst

Nadat je een beetje gewend bent, gaan we aan de slag met een plan. We kijken daarbij naar het hele plaatje: je woonsituatie, je financiën, je gezin en hoe je straks verdergaat.

Uiteraard zijn je eventuele kinderen heel belangrijk. Hoe kun je hen een stabiel en veilig thuis bieden? Wat is daarvoor nodig? En hoe houden zij goed contact met hun vader? Alleen als het veilig kan, betrekken we vaders in het herstelproces.

Begeleiding

Binnen de vrouwenopvang begeleiden we jou om een nieuwe toekomst op te bouwen. Daarbij maken we gebruik van verschillende methodieken. Voor volwassenen doen we dat met Krachtwerk en voor kinderen via de methodiek Veerkracht. We gaan uit van jouw/jullie eigen krachten en talenten.

Na je verblijf

Na de opvang kunnen we jou – als dat nodig is – nog maximaal drie maanden thuis begeleiden. Wanneer je vlakbij de opvang blijft wonen, is er de mogelijkheid voor individuele begeleiding. Dan krijg je ondersteuning van een agogisch werker.

Vragen?

Heb je vragen over de situatie bij jou thuis? Over onze begeleiding? Of over eventuele kosten? Meld je dan aan.