Duurzaamheid

Bij duurzaamheid bekijken wij wat is goed voor de lange termijn. Zo richten wij op goede opvang en ondersteuning voor onze cliënten en ons personeel. Daar investeren wij in.

Huisvesting

Bij onze gebouwen doen wij een energiescan. Vervolgens maken we een plan met energiebesparende maatregelen. Zo plaatsen we bijvoorbeeld:

  • zonneboilers en zonnecollectoren;
  • slimme energiemeters;
  • gasabsorptiepompen;
  • warmte werende en –besparende folie;
  • isolatie en ledverlichting.

Daarmee dalen onze gas- en stroomrekeningen. Het geld dat we besparen, gebruiken we om de bijdragen voor woonlocaties zo laag mogelijk te houden. Al onze duurzaamheidsmaatregelen rapporteren we bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zorg

Duurzame zorg betekent voor ons de talenten van mensen ontdekken. Dat heeft direct invloed op het leven van onze cliënten. We gebruiken daarvoor begeleidingsmethodieken zoals Krachtwerk en Veerkracht (voor kinderen). Op die manier ontdekken mensen wat hun talenten en vaardigheden zijn. Daarmee kunnen ze problemen aanpakken en een nieuwe start maken. Nu en in de toekomst.

Al onze 650 medewerkers en 50 vrijwilligers zetten alles op alles om cliënten sterker te maken. We ondersteunen medewerkers daarom met de trainingen Krachtwerk en Motiverende Gespreksvoering.

Eigen netwerk en gezondheid

Onze aanpak is ook gericht op familieleden, buren en vrienden van onze cliënten. We betrekken het netwerk van de cliënt waar dat kan bij de begeleiding.

Ook gezondheid speelt een belangrijke rol. Een gezonde leefstijl brengt energie. Dat vergroot de grip op je leven. Daarom werken we met een gezondheidsbeleid.

Tevreden medewerkers

Duurzame inzetbaarheid van onze collega’s is belangrijk. Daarom hebben we een helder verzuim- en gezondheidsbeleid. Ook hebben alle medewerkers een loopbaan- en individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB richten medewerkers hun arbeidsvoorwaarden zelf in. Zo ontstaat er een optimale balans tussen werk en privé. Met het IKB volgen ze bijvoorbeeld scholing of kopen ze extra verlof. Het loopbaanbudget kunnen medewerkers gebruiken voor professionele ontwikkeling of om te werken aan vitaliteit.

Al onze medewerkers kunnen zich aansluiten bij de GGZ Ecademy en GoodHabitz. Daar kunnen ze online cursussen volgen voor vakinhoudelijke en/of persoonlijke ontwikkeling.