Home De Marene

De Marene

In het groene Potmargegebied in Leeuwarden kun jij beschermd wonen met verzorging en begeleiding. De Marene is een mooie nieuwbouwlocatie speciaal voor mensen die zich niet zo thuis voelen in een regulier woonzorgcentrum. Er is plaats voor 52 mensen.

Voor wie

Je komt in aanmerking voor een plek in zorgopvang De Marene, als:

  • je minimaal 18 jaar bent
  • een verblijfsstatus hebt
  • een reguliere (ouderen)voorziening niet bij je past
  • er sprake is van meervoudige problemen: schulden, verslaving verplegings- of verzorgingsvraag, onvoldoende zelfredzaamheid
  • je een geldige indicatie/beschikking hebt vanuit de Wmo (beschermd wonen), Wlz of justitiegelden

De aanmelder kan jou helpen bij het verkrijgen van de juiste indicatie.

De hulp

Je krijgt begeleiding via de methodiek Krachtwerk. Met jouw begeleider bespreek je wat je goed kunt – wat zijn jouw krachten en talenten – en wat je graag wilt. We maken afspraken over wat je zelf doet en waar anderen bij kunnen helpen. Denk aan familie, vrienden en kennissen, maar ook artsen, ergo- en fysiotherapeuten en instanties als woningcorporaties, gemeente, psychiatrische zorg en verslavingszorg. Alle afspraken komen in een actieplan.

Dagbesteding is een belangrijk onderdeel in De Marene. Samen bekijken we welke dagbesteding bij jou past. Heb je een beperking? Dan kijken we naar mogelijke aanpassingen. Het doel is om zo lang mogelijk actief te blijven, ook als je wat ouder bent.

Zo woon je

Je hebt een eigen zit-/slaapkamer met douche en toilet. Per woongroep is er een gezamenlijke huiskamer en keuken. De Marene heeft 6 woongroepen met elk 8 of 9 bewoners. Met z’n allen zijn jullie verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de huiskamer.

De Marene bewoner
De Marene Leeuwarden
de marene
de marene
de marene tillift
de marene tiny houses
de marene

Aanmelden

Aanmelden voor De Marene kan tijdens kantooruren telefonisch (088 066 3999) of via het aanmeldformulier. Heb je je gegevens achtergelaten, dan nemen we de eerstvolgende werkdag contact met je op.

Kosten

Afhankelijk van jouw situatie en inkomen zijn er kosten voor verblijf en begeleiding.
Tijdens jouw aanmelding of intake kunnen we hier meer over vertellen.

Adres

J.H. Knoopstraat 2
8933 GS Leeuwarden
Telefoon: 088 − 066 33 00