Home Wonen Drachten

Wonen Drachten

In Wonen Drachten wonen 25 mensen die door problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Wender biedt structuur in het dagelijkse leven. We helpen bij het huishouden, geldzaken, dagbesteding en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Het uiteindelijke doel? Doorstromen naar een eigen woning, waar nodig met ondersteuning. Lukt dat niet? Dan kun je ook langdurig in het pension wonen.

Voor wie

Je komt in aanmerking voor deze woonvorm, als je:

  • 23 jaar of ouder en dak- of thuisloos bent
  • met begeleiding redelijk zelfstandig kunt wonen
  • actief meewerkt aan de begeleiding
  • in het bezit bent van een geldige indicatie, Wender kan je hierbij helpen

De hulp

Je krijgt begeleiding op basis van de methodiek Krachtwerk. Samen met jouw begeleider bespreek je wat je goed kunt: wat zijn jouw krachten en talenten? En wat zijn jouw doelen, ofwel: wat wil je graag bereiken in het leven?

We maken afspraken over wat je zelf doet en waar anderen bij kunnen helpen. Als het nodig is, wijst Wender je de weg naar andere hulpverleners en instanties. In overleg benaderen we ook familie, vrienden en andere mensen die belangrijk voor jou zijn. Samen met jou zoeken we naar een vorm van dagbesteding.

Zo woon je

Je hebt een eigen zit-/slaapkamer met keukenblok, douche en toilet. Je maakt gebruik van de gezamenlijke keuken en was- en droogruimtes. Daarnaast kun je natuurlijk ook gebruik maken van de mooie ruime tuin met terras.

Wonen Drachten locatie 4
Wonen Drachten locatie
Wonen Drachten locatie 2
Wonen Drachten locatie 3
Sociaal Pension Drachten
Sociaal Pension Drachten
Sociaal Pension Drachten

Aanmelden

Je kunt je 24 uur per dag, 7 dagen per week aanmelden bij Wonen Drachten. Ga hiervoor naar het aanmeldformulier.

Kosten

Afhankelijk van jouw situatie en inkomen zijn er kosten voor opvang en begeleiding. Tijdens jouw aanmelding of intake kunnen we hier meer over vertellen.                            

Adres

Stationsweg 118
9201 GS Drachten
tel. 088 – 066 35 50