Home Wonen Oldegalileën

Wonen Oldegalileën

Rust, structuur en begeleiding. Bij Wonen Oldegalileën in Leeuwarden helpt Wender jou om weer een stabiel leven op te bouwen. In deze woonvoorziening kunnen 24 mensen wonen. Er is dag en nacht begeleiding aanwezig.

Voor wie?

Wonen Oldegalileën is speciaal voor mensen die (eventueel na detentie) zorg en ondersteuning kregen opgelegd van de rechter. Wender helpt mensen die kwetsbaar zijn door psychiatrische problemen, een verslaving of een licht verstandelijke beperking. Zo proberen we te voorkomen dat je niet (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie. Er is op de locatie altijd iemand aanwezig bij wie je terecht kunt. Wonen Oldegalileën is een soort beschermd wonen. Forensisch Wonen kan ook in Emmen.

Waaruit bestaat de hulp?

Samen proberen we een veilige plek in de maatschappij te vinden. Als het een optie is, kijken we hoe jij weer zelfstandig kunt wonen. Anders kijken we naar een andere vorm van wonen. Je krijgt een eigen begeleider met wie jij een actieplan maakt. Daarin staat welke hulp, zorg en ondersteuning nodig zijn. En waar jij behoefte aan hebt. Ook bepalen we welke ondersteuning we inzetten en voor hoelang. Vervolgens kijken we of je zelfstandig verder kunt, of met minder begeleiding.

We helpen onder andere bij:

  • geldzaken en administratie;
  • huishouden en boodschappen;
  • persoonlijke verzorging;
  • sociale contacten;
  • maken en bewaken van afspraken;
  • de weg vinden naar andere hulpverleners en instanties.

Bij Wender werken we met de methodiek Krachtwerk. Daarbij ligt de focus op jouw krachten en talenten. We kijken ook naar dagbesteding. Overdag lekker bezig zijn, geeft ritme en structuur en versterkt jouw vaardigheden. Samen zoeken we naar een geschikte werk- of dagbestedingsplek.

Hoe woon je?

Je hebt een eigen zitkamer en slaapkamer met keuken, douche en toilet. Je kunt ook de was- en droogruimtes gebruiken.

Aanmelden Wonen Oldegalileën

Verwijzing loopt via de reclassering. Via ons aanmeldformulier kun je meer informatie krijgen.

Kosten

Afhankelijk van jouw situatie en inkomen zijn er kosten voor bijvoorbeeld gemeentelijke belasting en internet en tv. Tijdens jouw aanmelding of intake kunnen we hier meer over vertellen.

Adres Wonen Oldegalileën

Oldegalileën 223 t/m 269
8922 AD Leeuwarden
Telefoon: 088 – 066 34 00 (via de Algemene Opvang) of 06-44972185.