Home Wonen Oldegalileën

Wonen Oldegalileën

Een stabiel en zelfstandig leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kun jij hierbij wel wat zorg en begeleiding gebruiken? Dan helpen wij je. Bij Wonen Oldegalileën ondersteunen we jou om een stabiel leven op te bouwen. In deze woonvoorziening kunnen 24 mensen met een forensische indicatie wonen.

Voor wie?

Wonen Oldegalileën is er voor mensen die (eventueel na detentie) zorg en ondersteuning opgelegd kregen van de rechter. Het wonen is tijdelijk en hangt af van je indicatie. We werken samen met jou aan een stabiel en zelfstandig leven, zodat je niet (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie. Bij Wonen Oldegalileën is dag en nacht ondersteuning aanwezig.

Waaruit bestaat de hulp?

Je krijgt een trajectbegeleider toegewezen, daarnaast zijn er medewerkers wonen en welzijn op de locatie die jou kunnen ondersteunen. Tijdens je verblijf hebben we een nauwe samenwerking met je toezichthouder.

Binnen Wender werken we met de methodiek Krachtwerk. Vanuit krachtwerk word je gemotiveerd om je eigen krachten/talenten in te zetten en je netwerk te (her)ontdekken en te benutten. Wij ondersteunen bij alle levensgebieden om terugkeer in de maatschappij zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Samen met je trajectbegeleider ga je in gesprek om afspraken te maken over de begeleiding en ondersteuning. Deze afspraken en doelen worden vastgelegd in een plan. We noemen dit een krachteninventarisatie.

We ondersteunen onder andere bij:

  • geldzaken en administratie;
  • structuur brengen in je huishouden;
  • opbouwen van je sociale netwerk;
  • het maken en bewaken van afspraken;
  • het zoeken naar een passende vervolgplek.

Als je bij Wonen Oldegalileën woont, wordt van je verwacht dat je een zinvolle daginvulling hebt. Overdag bezig zijn geeft ritme en structuur en versterkt jouw vaardigheden. Samen zoeken we naar een geschikte werk- of dagbestedingsplek.

Hoe woon je?

Je hebt een gemeubileerde studio met eigen keuken, douche en toilet.

Aanmelden Wonen Oldegalileën

Verwijzing loopt via de reclassering. Via ons aanmeldformulier kun je meer informatie krijgen.

Kosten

Afhankelijk van jouw situatie en inkomen zijn er kosten voor bijvoorbeeld gemeentelijke belasting en internet en tv. Tijdens jouw aanmelding of intake kunnen we je hierover meer vertellen.

Adres Wonen Oldegalileën

Oldegalileën 223 t/m 269
8922 AD Leeuwarden
Telefoon: 06-44972185