Home Nieuws Eén Wender, nu ook achter de schermen

Eén Wender, nu ook achter de schermen

Sinds 1 januari 2023 opereert Wender voortaan vanuit één stichting; Stichting Wender. Deze structuurvereenvoudiging is het sluitstuk van een fusieproces dat reeds in 2018 werd ingezet.

De basis voor het huidige Wender werd in 2018 gelegd door bestuurlijke fusie van Stichting Zienn (Friesland) en Stichting het Kopland (Groningen en Drenthe). Hierbij werd de Stichting Groep Zienn-Het Kopland opgericht. De afgelopen jaren is de organisatie zowel intern als extern steeds meer gaan functioneren als één, hetgeen vorig jaar werd bekrachtigd door onder de nieuwe naam ‘Wender’ te gaan handelen. Sinds 1 januari 2023 is ook de juridische fusie een feit, waardoor bedrijfsprocessen logischer, eenvoudiger en efficiënter zijn ingericht.

Grietje Kalfsbeek, bestuurder Wender: “Deze structuurvereenvoudiging stelt ons in staat om voor én achter de schermen te kunnen functioneren als één organisatie met één gezamenlijke ambitie; de opvang en ondersteuning van cliënten in onze regio’s zo goed mogelijk organiseren. En zo kunnen we ons naar de buitenwereld nog eenduidiger en herkenbaarder profileren.”