Home Nieuws HKZ certificaat verlengd én keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang ontvangen

HKZ certificaat verlengd én keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang ontvangen

Na een externe audit is het HKZ certificaat van Wender verlengd. De uitkomsten van de audits waren over het algemeen goed. Er waren ook een aantal verbeterpunten; hier is een verbeterplan voor gemaakt. De huidige werkwijze samen met de verbeterplannen gaven voldoende vertrouwen om het HKZ certificaat te verlengen én het aanvullende certificaat ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ toe te kennen. Daarmee voegt Wender zich bij de selecte groep organisaties die het keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang mogen voeren. Wender zal zich ook het komend jaar richten op het door ontwikkelen van kwalitatief goede opvang en ondersteuning.