Home Nieuws Hulpgroep mannen bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Hulpgroep mannen bij huiselijk geweld en kindermishandeling

In februari 2022 start de Vrouwenopvang Groningen van Wender in samenwerking met Reclassering Nederland de eerste hulpgroep in Groningen voor mannen die betrokken zijn bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Deze vrijwillige carrouselgroep focust op het voorkomen van nieuwe incidenten. Deelnemers leren onder andere negatieve patronen te doorbreken, omgaan met conflict, meer eigen inzicht en erkenning van hun eigen aandeel in het huiselijk geweld.

Paulien Sissingh, manager Vrouwenopvang Groningen vertelt: “Het is moedig van mannen om zich aan te melden voor de carrouselgroep. Als pleger van huiselijk geweld krijgen zij snel een label opgeplakt. In deze carrouselgroep kunnen deelnemers ervaringen delen en vinden zij een luisterend oor bij elkaar. Onder begeleiding van trainers die niet (ver)oordelen, leren zij omgaan met hun eigen problemen en die van hun thuissituatie. Huiselijk geweld is nooit één incident. Het kan bestaan uit psychisch geweld, zoals stelselmatig schelden, dreigen of vernederen, seksueel geweld, extreme controle en sociale isolatie. Mannen doorbreken negatieve patronen en beseffen dat ze juist onderdeel zijn van de oplossing.”

Van geweldpleger naar betrokkene

Deelnemers van de carrouselgroep melden zich vrijwillig aan, vaak na doorverwijzing van een hulpinstantie. Trainers Regilio Soerjaman vanuit Wender en Jentine Kuikert vanuit Reclassering Nederland benadrukken: “We spreken niet van pleger, maar van betrokkenen. Bij huiselijk geweld wisselen de rollen van geweldpleger naar slachtoffer vaak. Het is niet altijd zo zwart-wit als het misschien lijkt. Er is weinig hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld, de hulp is voornamelijk gericht op vrouwen en kinderen die vluchten voor het geweld.”

Deelname aan de groep

De carrouselgroep heeft een doorlopend karakter, alleen de deelnemers rouleren. Gemiddeld duurt het traject minimaal acht tot maximaal twaalf weken. Na afloop krijgen de mannen advies en een verwijzing voor een eventueel vervolgtraject. Mannen die het geweld ontkennen, psychiatrische of verslavingsproblemen hebben, te verstandelijk beperkt zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen kunnen zich niet aanmelden.