Home Nieuws Jaarcijfers 2020: Langere verblijfsduur in de opvang door minder doorstroommogelijkheden

Jaarcijfers 2020: Langere verblijfsduur in de opvang door minder doorstroommogelijkheden

In de jaarcijfers 2020 van Zienn en het Kopland (nu Wender) valt op dat cliënten langer in de opvang verblijven, doordat de doorstroom naar een vervolgplek lastig is. Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën en komt vooral door een tekort aan woningen. De ambulante begeleiding (begeleiding thuis) is in 2020 gestegen ten opzichte van 2019. Ook zetten Zienn en Het Kopland meer in op Activering en Participatie om cliënten verder te helpen naar een passende werkplek. Deze ontwikkeling is terug te zien in de cijfers en is een positieve ontwikkeling voor cliënten op weg naar een plek in de maatschappij.

Langere verblijfsduur in de opvang
In 2020 is er bij Zienn (Friesland) een daling van 7% te zien van het aantal cliënten die gebruik hebben gemaakt van de crisisopvang. Dat komt doordat de verblijfsduur langer is geworden, daardoor konden er minder cliënten terecht in de opvang. Gemiddeld duurde het verblijf 4,2 maanden in de Crisisopvang Burgum ten opzichte van 2,9 maanden in 2019. In de nachtopvang in Leeuwarden zien we de langere verblijfsduur vooral bij jongeren. 19% is jonger dan 28 jaar en zij verblijven gemiddeld 36 nachten; 11 nachten langer dan in 2019. Dit komt vooral door minder beschikbare vervolgplekken.

De nachtopvang in Groningen van Het Kopland laat een daling (27%) zien in 2020 van het aantal cliënten; de gemiddelde verblijfsduur was 37 nachten. Door de coronamaatregelen waren er minder plekken beschikbaar. Er werden daarom alternatieve opvangplekken in hotels gecreëerd. Hiermee werd 24-uurs opvang gerealiseerd, wat een gunstig effect had op het hersteltraject van de cliënten en minder incidenten. Ook in Groningen is de doorstroom uit de opvang naar een passende vervolgplek lastig. De brede aanpak van dakloosheid biedt perspectief voor de doorstroomproblemen.

Meer ambulante begeleiding
De ambulante begeleiding is bij Zienn met 23% gestegen ten opzichte van 2019. Dat komt onder andere door de inzet van ThuisPlus; een intensieve ambulante begeleidingsvorm voor mensen met  psychiatrische problemen die zelfstandig wonen. Het beleid van Wender is gericht op meer ambulante begeleiding van cliënten, zodat zij minder snel in de opvang terecht komen. Wender volgt hiermee het beleid van het kabinet.

Vrouwenopvang Groningen
Ook De Vrouwenopvang van Het Kopland in Groningen zet in op interventie aan huis. In 2020 is gestart met Interventie bij Huiselijk Geweld en Veerkracht Aan Huis om opvang te voorkomen en/of huiselijk geweld te stoppen; 57 vrouwen, 4 partners en 92 kinderen kregen ambulante begeleiding vanuit de Vrouwenopvang. Veerkracht is een begeleidingsmethodiek speciaal voor kinderen die spanning en onveiligheid ervaren.

Forensische Zorg in Emmen
Begin 2020 opende Het Kopland in Emmen een afdeling voor Forensische Zorg. Wender biedt cliënten de specialistische zorg en begeleiding onderweg naar stabiel en zelfstandig leven, zodat ze niet (opnieuw) in aanraking komen met politie en justitie. Er verbleven 38 cliënten op deze afdeling. In 2019 verbleven er 4 cliënten met een Forensische Zorg indicatie in de Bescherm Wonen voorziening.

Aandacht voor Activering en Participatie
Zienn heeft in 2020 ingezet op Activering en Participatie. Want overdag aan de slag zijn helpt om een gezond dagritme op te bouwen en versterkt sociale– en werkvaardigheden. Activering en participatie werken als een vliegwiel op weg naar herstel. Er is een stijging te zien van het aantal cliënten die ondersteuning kreeg op een activeringsplek van Wender. Er gingen in 2020 355 mensen aan de slag in de werk- en activeringslocaties. In 2019 waren dit 327 mensen. Dit is een stijging van 9%. Wender wil mensen helpen met de vervolgstap naar een passende werkplek. 

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)
Het CEO is organisatiebreed (Zienn en Het Kopland samen) uitgevoerd: alle cliëntgroepen van verschillende locaties zijn hierin meegenomen. Cliënten waarderen de ondersteuning met maar liefst een 8,3 voor ambulante ondersteuning en een mooie 7,6 voor niet ambulant. Deze cijfers zijn beide keren hoger dan de cijfers in het onderzoek van 2017-2018: 8,2 voor ambulant en 7,1 voor niet-ambulant.

En verder
In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe gezamenlijk naam. Uit onderzoek is gebleken dat we een meerderheid van de in- en externe stakeholders de voorkeur gaf aan een nieuwe naam. Sinds 14 april 2021 gaan Zienn en het Kopland samen verder als Wender. Een betekenisvolle naam, die symbool staat voor mensen die op een keerpunt in hun leven staan.

Per 1 januari 2021 is de Wlz-GGZ beschikbaar gekomen voor Wender. Het gaat om ongeveer 200 cliënten op tien verschillende woonlocaties die een Wlz-GGZ indicatie hebben gekregen. Dit geeft rust voor cliënten en betekent erkenning voor hun problemen.

Bekijk hier de infographics Jaarcijfers 2020 Zienn en Jaarcijfers 2020 Het Kopland