Home Nieuws Wender en Corona

Wender en Corona

Wij houden de ontwikkelingen rond corona in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD-instanties. Om besmettingsrisico’s zoveel mogelijk te vermijden hebben we maatregelen genomen. Onze maatregelen vind je hieronder.

Ons uitgangspunt is: goede basiszorg voor onze doelgroep. Omdat het doorgaans om een kwetsbare groep mensen gaat, zijn we alert bij openstelling locaties en ontvangen van bezoek.

Gebruik mondkapjes

In Nederland is het gebruik van een mondkapje verplicht in overdekte, openbare ruimtes. Wij vragen medewerkers, vrijwilligers en bezoek om een mondkapje te dragen in de gemeenschappelijke ruimten. Voor medewerkers die ondersteuning bieden bij cliënten thuis, geldt ook: bij binnenkomst dragen we een mondkapje. Als we op 1,5 meter van de cliënt zitten dan mag het mondkapje af.

Voor cliënten geldt dat we ze dringend adviseren een mondkapje te dragen in gemeenschappelijke ruimtes. Dit is geen verplichting. Op de eigen kamer is het niet nodig een mondkapje te dragen. Er zijn voldoende mondkapjes op de locaties aanwezig.

Nachtopvang

Nachtopvang Groningen

In verband met de 1,5-meter maatregelen rondom het Coronavirus werd de Nachtopvang in Groningen per 9 april 2020 een 24-uurs opvang. Door de coronamaatregelen kunnen we hier maximaal 14 mensen opvangen. Om de capaciteit uit te breiden werken we samen het Simplon Hostel. Zo kunnen we mensen een plek bieden, passende binnen de corona maatregelen; zoals 1.5 meter afstand. Overdag kunnen mensen terecht bij de Dagopvang van Het Leger des Heils of het Open Hof.

Nachtopvang Leeuwarden

Iedereen die door corona niet op straat wil zijn kan voor een slaapplek terecht in De Nachtopvang in Leeuwarden. Als er meer mensen zijn dan de 40 slaapplekken, werken we samen met hotel. Wie serieuze ziekteverschijnselen heeft kan ook overdag in de Nachtopvang blijven. Wij hebben 8 isolatie-plekken waar zorg en toezicht is. Deze afdeling is voor alle dakloze mensen – ook die van het Leger des Heils – én voor zorgmijders die ziek zijn. Zorgmijders hebben immers geen mensen in hun nabije omgeving om verzorging te kunnen bieden. Deze maatregel is in overleg met de gemeente Leeuwarden en GGD Fryslân.

Intakegesprekken met nieuwe cliënten voor de Nachtopvang zijn face-to-face waar dat kan en telefonisch waar nodig

De nachtopvang en dagopvanglocaties in Leeuwarden hebben een openings- en sluitingstijden op elkaar aangesloten, zodat iedereen die dat wil binnen kan zijn.

’t DAC Leeuwarden

’t DAC in Leeuwarden (voorheen Dagopvang) is open voor iedereen die dakloos is, oftewel de mensen die in de Nachtopvang of buiten slapen. We zijn ook open voor thuisloze mensen die baat hebben bij de dagactivering. Natuurlijk met inachtneming van alle RIVM-maatregelen. Zo hebben we geschoven met meubilair zodat iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar blijft en is er extra aandacht voor hygiëne

De Loods, De Werkerij en SKREP in Leeuwarden

Voor onze arbeidslocaties De Loods, De Werkerij en Skrep geldt:

  • De Loods is open, om de 1.5 meter te waarborgen is er een limiet aan het aantal bezoekers
  • De Werkerij is open voor alle jongeren. We werken met anderhalve meter afstand van elkaar en er is ruim aandacht voor schoonmaken van de materialen en hygiëne
  • Skrep is open voor mensen die een eigen woonplek hebben in plaats van alleen voor de dakloze mensen (de mensen die in de Nachtopvang of buiten slapen). Niet alle projecten kunnen op volle kracht draaien, omdat soms de ruimte te beperkt is om op anderhalve meter afstand van elkaar te werken. Ook bij Skrep is er ruim aandacht voor schoonmaak, hygiëne en alle andere RIVM-maatregelen

Voor medewerkers

Onze medewerkers werken thuis waar dat kan en komen naar het werk waar dat nodig én verantwoord is. Huisbezoeken aan cliënten zijn mogelijk met inachtneming van de RIVM-maatregelen.

Alle medewerkers zetten alles op alles om met inachtneming van de maatregelen de best mogelijke begeleiding te bieden.

Mocht door ziekte bij personeel of cliënten de basiszorg toch in de knel komen, dan schalen we de begeleiding af. We zetten medewerkers die niet in roosters werken dan in voor de dagelijkse ondersteuning. En eventueel ook medewerkers uit de ondersteunende diensten.

Voor cliënten

Voor cliënten proberen we de zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk door te laten gaan, in elk geval de basiszorg. Als we te maken krijgen met ziekteverschijnselen bij cliënten, dan verblijven ze in isolatie op de eigen zit-/slaapkamer. We betrekken de huisarts, GGD of thuiszorg waar nodig, zeker als er veel medische zorg nodig is of bij een eventuele vastgestelde besmetting.

Voor bezoekers, vrijwilligers, leveranciers

Per dag mogen maximaal 2 bezoekers per cliënt langskomen. Belangrijk is dat de bezoeker geen ziekteklachten heeft en dat het niet te druk wordt in de voorziening. Bovendien wordt een mondkapje dringend geadviseerd in de algemene ruimtes. Ook hier geldt dat er aandacht is voor handen wassen, de 1,5 meter-regel, schoonmaak enzovoort. De bezoekregeling kan per locatie verschillen om aan de corona-maatregelen te kunnen voldoen. Neem vooraf altijd contact op met de locatie.

Onze maatregelen gelden tot nadere berichtgeving; bij veranderingen passen we deze pagina aan.

Vragen, tips of opmerkingen

Vragen, tips of opmerkingen? Bel met 088 – 066 30 00 of stuur een mail naar info@wender.nl.