Home Nieuws Officiële opening woonstudio’s Oostergoweg in Leeuwarden

Officiële opening woonstudio’s Oostergoweg in Leeuwarden

Vandaag zijn 26 woonstudio’s aan de Oostergoweg – in bijzijn van wethouder Hein Kuiken van gemeente Leeuwarden – officieel geopend. De woonlocatie met ambulante begeleiding is een gezamenlijk initiatief van Wender, LIMOR, het Leger des Heils (hoofdhuurder) en Sociaal Domein Fryslan vanuit de Brede Aanpak Dakloosheid. De studio’s zijn bedoeld voor doorstromers uit de nacht- en dagopvang en crisisopvang.

Zo snel mogelijk een veilig, eigen thuis

Het gezamenlijke initiatief voor de woonstudio’s aan de Oostergoweg komt voort uit het integrale programma Brede Aanpak Dakloosheid Fryslân en sluit perfect aan bij het convenant Weer Thuis. Een belangrijk doel van het programma en het convenant is om de maatschappelijke opvang zo in te richten dat mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken, de begeleiding ontvangen die ze nodig hebben en zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar een eigen thuis. De woningen zijn bedoeld voor alleenstaanden vanaf 21 jaar, die zelf de huur betalen. De verwachting is dat de bewoners een tot twee jaar in de woning verblijven en daarna doorstromen. Erik Tavenier, teammanager Ambulant Leger des Heils Noordoost: “We zien dat de woningen kansen bieden voor mensen die (langdurig) dak- en thuisloos zijn geweest.”  

Samenwerking versterkt

Leger des Heils, LIMOR en Wender werken voor het eerst op deze wijze samen. Nynke Plantinga, manager primair proces van Wender, vertelt over deze unieke samenwerking: “Als zorgaanbieders in de regio raken we steeds beter ingespeeld op elkaar en op de bewegingen in het zorglandschap. We constateren dat samenwerking versterkt: om de expertise te leveren die nodig is en om elkaar aan te vullen zodat er een dekkend zorgaanbod is voor onze cliënten.” Marissa van der Molen, regiodirecteur Noord/Oost van LIMOR, vult aan: “We streven naar het gezamenlijk oplossen van knelpunten die ‘een gewoon thuis’ in de weg staan en willen ontwikkelings- en herstelgericht begeleiden, met aandacht voor activering en (arbeidsmatige) dagbesteding.”