Home Wachttijden

Wachttijden

Misschien is er een wachttijd bij onze voorzieningen. De wachttijd verschilt per voorziening. Voor de opvangvoorzieningen zijn er geen of korte wachttijden. Voor de woonvoorzieningen kunnen er wachttijden zijn.

Wachttijd opvangvoorzieningen

Voor onze locaties voor Nachtopvang, Crisisopvang en Vrouwenopvang gelden in principe geen wachttijden. Bij aanmelding hoor je of er plek is. Voor onze locaties Algemene Opvang en Huis voor Jongeren kan er wel een wachttijd zijn. Meer informatie over Aanmelding lees je hier.

Ook voor onze locaties Werk & Activering is er geen of soms wachttijd. Dat zijn De Werkerij, Skrep en ’t DAC in Leeuwarden, en onze werklocatie in Emmen.

Wachttijden woonvoorzieningen

Voor onze woonlocaties kan er een wachttijd zijn. Op deze locaties bieden we wonen met begeleiding aan mensen met een indicatie vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke opvang) of Wfz (Wet forensiche zorg)

Na aanmelding krijg je een aanmeld- en intakegesprek met een aanmeldmedewerker of een intaker. Die vertelt je wat de wachttijden zijn. Soms is er op de woonlocatie van je voorkeur een langere wachttijd dan op een andere woonlocatie die ook geschikt voor je is. Daar informeren we je tijdens het gesprek over.

Mocht er een wachttijd zijn, dan overleggen we altijd met je welke ondersteuning we je kunnen bieden tot je terecht kunt in onze woonvoorziening.

Onze woonlocaties zijn:
Ons nummer 088 066 3000 is beperkt bereikbaar. We zijn ook bereikbaar via 0591 64 82 61.