Home Wachttijden

Wachttijden

Misschien is er een wachttijd bij onze voorzieningen. De wachttijd verschilt per voorziening. Voor de opvangvoorzieningen zijn er geen of korte wachttijden. Voor de woonvoorzieningen kunnen er wachttijden zijn.

Wachttijd opvang

  • De locaties voor Nachtopvang, Crisisopvang en Vrouwenopvang: er gelden in principe geen wachttijden. Bij aanmelding hoor je of er plek is.
  • De locaties Algemene opvang en Huis voor Jongeren: er kan een wachttijd zijn.
  • Skrep: er kan een wachttijd zijn.

Wachttijden wonen

Er kan een wachttijd zijn voor de woonlocaties. Na aanmelding krijg je een aanmeld- en intakegesprek. Die medewerker vertelt je wat de wachttijden zijn.

Is er een wachttijd? Dan overleggen we altijd met jou hoe we je kunnen helpen tot er plek is op de woonlocatie.