Home Nieuws Wender jaarverslag 2022

Wender jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 van Wender is vanaf nu in te zien via onze website.

In dit jaarverslag kijken we terug naar wat wij als organisatie in 2022 hebben gedaan en bereikt en hoe wij ons hebben ontwikkeld. Ook staan we stil bij de contextuele veranderingen in het landschap waarbinnen Wender zich begeeft, die van invloed zijn op de koers die wij de komende jaren gaan varen. We staan als organisatie voor een uitdaging, om nu en in de toekomst onze cliënten de opvang en ondersteuning te kunnen (blijven) bieden die bij hen past. Vanuit ons vakmanschap, met lef én met veel bezieling. Want dat is waar Wender onverminderd voor staat en gaat.