Home Nieuws Wender jaarverslag 2023

Wender jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2023 van Wender is vanaf nu in te zien via onze website.

In dit jaarverslag kijken we terug op wat we als organisatie in 2023 hebben bereikt en hoe we ons hebben ontwikkeld. Ook staan we stil bij maatschappelijke en contextuele ontwikkelingen in het landschap waarbinnen Wender zich begeeft. We staan voor een uitdaging om onze dienstverlening op peil te houden met minder middelen en steeds complexere opgaven. Daartoe ontwikkelen we een nieuwe koers en onderzoeken we hoe we onze cliënten de opvang en ondersteuning kunnen blijven bieden die ze nodig hebben om weer in maximale zelfstandigheid deel te kunnen nemen aan het leven. En dat alles vanuit ons vakmanschap, met lef én met veel bezieling. Want dat is waar Wender voor staat.